जानकारी तथा अनुरोध सम्बन्धमा

शुभकामना कार्ड प्रतियोगिता सम्बन्धमा चन्द्रकाेट गाँ.पा भित्रका सबै विद्यालयहरु लाई पत्राचार गरिसकेकाछौ यदि पत्र प्राप्तहुन नसकेमा यसै सूचनालाई आधिकारिक मानी सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

धन्यवाद